Περιγραφή

Suprema Ratio Wires SS316

Ποιοτικά σύρματα από την Suprema Ratio σε καρούλι 10 μέτρων