Περιγραφή

Suprema Ratio Wires Ni90

Ποιοτικά σύρματα από την Suprema Ratio σε καρούλι 10 μέτρων