Περιγραφή

Suprema Ratio Wires Ni80

Ποιοτικά σύρματα από την Suprema Ratio σε καρούλι 10 μέτρων