Περιγραφή

Suprema Ratio Wires Kanthal A1

Ποιοτικά σύρματα από την Suprema Ratio σε καρούλι 10 μέτρων