SK Coils [Legacy] – Frame Staple V2 – 2*30/4*0.3/42 – 3.0ø – 0.18Ω

13,00

Κατηγορία: Ετικέτα: