Περιγραφή

Pioneer RTA Long Tank Tube – Bp Mods

Ανταλλακτική ψηλή δεξαμενή για τον Pioneer RTA.