Περιγραφή

Essential Mod 18350 Sleeve by Reload Vapor

Αλλάξτε το μέγεθος του Essential Mod, κάνοντας το μικρότερο χρησιμοποιώντας μια μπαταρία 18350.

Η συσκευασία περιλαμβάνει το  “κέλυφος” για τη λειτουργία του μοντ με 18350 μπαταρία.