Περιγραφή

Asgard RDA 25mm Series Deck – Vaperz Cloud

Το νέο deck διπλής αντίστασης για τον Asgard RDA της Vaperz Cloud, γεφυρώνει τις δυο αντιστάσεις με παράλληλη σύνδεση, με αποτέλεσμα να διπλασιάζονται τα ohm.